:: MENÜ ::

Vállalási feltételek

Az általunk tisztításra átvett ruhaneműket, szőnyegeket, textíliákat, bőrt és szőrmét a lehető leggondosabb módon kezeljük. A tisztítandó darabok állapotát, állagát, munkatársunknak az Ön jelenlétében kell megállapítania és az esetlegesen várható állapotváltozásokat, egyéb észrevételeket a bemutatóra szóló vállalási lapon feltüntetnie. Kérjük, ugyanekkor jelezze a tisztításra átadott anyag tulajdonságával, minőségével kapcsolatos ismereteit vagy egyéb észrevételeit, kívánságait, melyet lehetőség szerint igyekszünk kielégíteni!

Cégünket a végzett munkáért a 16/1976.(VI.4.)MT rendelet alapján jótállási kötelezettség valamint mennyiségi és minőségi szavatosság terheli.

Ezen kötelezettségünket kizártnak kell tekinteni, ha az elváltozás a vállaláskor nem felismerhető, ám a tisztítás során előtűnő gyártási hiba miatt keletkezik (szövés, fonás, bélelés, varrás, kikészítés, appretálás, összeugrás, stb.). A felületi szennyeződés miatt az átvételkor nem, de a tisztítás során később látható beázás, el nem távolítható folt, kopás, elöregedett anyag, varrás, rojt kibomlása, lánc-, és vetülékfonal kitörése szintén fel nem ismerhető hibának minősülnek, így az ebből bekövetkező állagromlás nem tekinthető tisztítási hibának. Csatokért, gombokért, zipzárakért, válltömésekért, egyéb díszítésekért, kezelési útmutatóval el nem látott ruhákért, valamint azok hitelességéért felelősséget nem tudunk vállalni!

Abban a sajnálatos esetben, ha a szolgáltatás általunk vállalt minőségét véleménye szerint nem teljesítettük és emiatt reklamációra kerül sor, elsősorban igyekszünk a hibát kijavítani, de vitás esetekben az erre feljogosított Szolgáltatásfejlesztő és Tervező Kft szakvéleményét kérjük, aki a szakvéleményt Önnek közvetlenül is megküldi. Esetleges kártérítési igényét a vállalási lapon feltüntetett állapotnak és mennyiségnek megfelelő értékig érvényesítheti.